051-32234550

راه ارتباط با ما

09366661792

تماس بگیرید

 منو مخفی کد رمز ورود تمام تلویزیون های تعمیر در مشهد

منو مخفی کد رمز ورود تمام تلویزیون های تعمیر در مشهد


منو مخفی کد رمز ورود تمام تلویزیون های تعمیر در مشهد – رمز ورود به آپشن های مخفی تمامی تلویزیون های سامسونگ

تعمیر تلویزیون در مشهد روزی حلال – خدمات تعمیر پس از فروس ال جی سونی ایکس ویژن

منو مخفی کد رمز ورود تمام تلویزیون های تعمیر در مشهد
KS1ACS 2139TR – CS21A0QWT- CK-564BVR – CZ-21H12T
CS-25M6HNQ – CS-21S4WR – CS-21S1S CS-21D9
SAA5291PS/135
(STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
POWER OFFKS1A

CS-20R1R – CS-2185R TV – CS-20R1R
TDA9381 PS/N1/3S0283 (SPM-802ERN3)
TUNER – TAEL-G253D I2C-AT24C08A
STBY-DISPLAY-MENU-MUTE-PWRON
POWER OFF
ADJUST
OPTION 50 84 80 00
RESET
ADJUST
1
SCT 14
SBT 13
BLR 10
BLB 6
RG 37
GG 25
BG 32
VSL 25
VS 33
VA 40
HS 40 SC 9
CDL 9
STT 3
SPP 0
PDL 15
NDL 9
PSR 2
NSR 5
AGC 23
VOL 10
LCO 0
TXP 9
SERVICE MUTE
OPTION
OPTION TABLE : 50 84 80 00

 1. LNA : ON
 2. SYSTEM : CS (….)
 3. AUDIO : MONO
 4. JACK : RCA
 5. ZOOM : NOR/ZOOM/16:9
 6. AUTO POWER : ON
 7. SBL : OFF
 8. 2ND SIF : ON (….)
 9. HOTEL MODE : OFF
 10. BKS : OFF
 11. HING DEVIA : OFF


KS2A

CS2902,CS-21AOWTQ
SDA5555
VDP3120B
(STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
POWER OFF
(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
POWER OFFKS3A

CS25M6HNQ
SDA555X
PIC.OFF—>DISPLAY—>MENU—>MUTE—>PIC. ONKS7A

CS-29K10MQQ
VCT49X3E PY E 1000 (T-ETRASF 1002)
(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
POWER OFFKS9A

CS-15N11MJQ
STAND_BY–DISPLAY–MENU–MUTE–POWER ON
POWER OFFKS9A (P)

.S14H2 – CB15R2X – CS20H2 – CB20R1X – CB21F5X – CB21DBCX –
CS21M16M QZXNWT-CS21M20M QZXNWTSTAND-BY (POWER OFF) – DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON

ADJUST
OPTION
G2 ADJUST
RESET
+/- CH +/- VOLKS9B

CS-21M6MQQ
TDA9594PS/N1/5I (SPM-836EE1 03/06/10/4L/09)
STAND-BY (POWER OFF) – DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON
ADJUST
OPTION
G2 ADJUST
RESET
+/- CH +/- VOL

منو مخفی کد رمز ورود تمام تلویزیونKSBA

21Z43ZGQ
TDA12176PS
(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)L63A

SP-61L2HR
STAND_BY–DISPLAY–MENU–MUTE–POWER ON
POWER OFFL63A

SP-43L2HR
POWER OFF – INFO – MENU – MUTE – POWER ONP1B

CB5373Z/UKV
Z8933212PSC-R1971 (SZM-137M3), SAA5290ZP-020
(STAND BY) (P.STD) (HELP – ?) (SLEEP) (POWER)
(STATUS)S15A

CK2139XR
SAA5291PS-097
(SLEEP)
ADJUST
OPTION
RESET
V-, V+ P-, P+.
ADJUST: AGC 9, VCD 80, SBT 8, SCT 10, SCR 10, TSC 13, SC 12, RG 47, GG
32, BG 34, CDL 4, LU 0, PSL 32, PVS 32, PVA-42, PHS-40,
OPTION (SLEEP)
(FACTORY)S16A

CS-29K5ZQQ
TDA 12025PQ/N1F80
POWER OFF
INFO – MENU – MUTE – POWER ONS51A

CK-2199X3X/VWT CK-22B4VR-CK-22B5SXR, CK-25D4V3X/BWT, CK-
25D4VR, CK-28C7VD3X/XEH, CK-2902NXR, CK-2902SXR, CK-
29D4V3X/BWT, CK-29D4V3X/NWT, CK-29D4VR, CK-30D5X3X/NWT, CK-
564BVR3S/NWT, CK-565BSR3S/NWT, CK-566BSX3S/NWT, CK-
567BV3X/BWT, CK-568BSX3S/NWT, CK-568BSX3X/NWT, CK-
6202X3S/NWT, CK-6202X3X/BWT, CK-62D4V3X/BWT, CK-7202SX3S/NWT,
CK-72D4V3X/BWT, CK-765DSX3X/NWT, CK-765DSXR SAA5291PS/135
[STAND-BY] [DISPLAY] [MENU] [MUTE] [POWER ON]
[POWER OFF]
MAC – 1310 C1-65AS56A

CZ-29M64N, CS-21M6, CS-21S8MHQ
TDA9594PS/N1/4I1021 (SPM-836EE)
PICTURE OFF, DISPLAY, MENU, MUTE, PICTURE ONS63B(P)

SHINE2
CW29Z308T***EC
INFO . MENU . MUTE . POWER ON


منو مخفی کد رمز ورود تمام تلویزیون های تعمیر در مشهد


S65A

P9050L;CXA2165Q;TW9906;SMP6773
INFO, FAKTORY, FAKTORY
MENUSCT11A

CS-5038Z
SZM-139M3. M52039SP
(STAND BY) (P.STD) (HELP – ?) (SLEEP (POWER)
(POWER OFF)SCT11B — SCT12B — SCT13

CK5038ZR – CK271WP – CK6202 – CK7202 – CK-5379ZR – CK6271WP –
CK331EZR48- CK333EZR4X – CK3366ZR4X/BWT – CK3373ZR4X/BWT –
CK501EZR4X – CK503EZR4X/BWT- CK5066ZR4X/BWT- CK-
5039ZR4X/NWT- CK-5385ZR – SC-3339Z
SPW149-01 Z8933212PSC
(STAND BY) (P.STD ) (HELP-?) (SLEEP) (POWER)
(HIDDEN) منو مخفی کد رمز ورود تمام تلویزیونSCT-11D

CK-3338ZR1BWX – CK-3373TR1BWX – CK-3373ZR1BWX – CK-
5038ZR1BWX – CK5073ZR1BWX – CK-5373ZR1BWX – CK-5079ZR1UKCX –
CK-5085ZR1/ZBR1/TBR1BWX –
CK-5339ZR1/TBR1/TRB1BWX – CK-5379TR1/ZR1UKCX – CK-
5385TR1/ZR1/ZBR/TBR1BWX
(STAND BY) – (P.STD ) – (MENU) – (SLEEP) – (POWER ON)
(STAND BY) – (P.STD ) – (HELP) – (SLEEP) – (POWER ON)SCT-51A – SCT-52A

CS7272 CS6277 .S7277 CS-721, CS-723
RM132ER-SSOM132ER (CXP85340A-152S/176S)
(PICTURE OFF) (SLEEP) (P.STD) (MUTE) (PICTUPE ON) (STATUS)SCT57A

CK-7202WTR
STAND-BY –> P.STD –> HELP –> SLEEP –> POWER ON.
STATUS.
SAA5291PS-135
POWER ON, DISPLAY FACTORYSCT57B

CK-22B5SXR CK-565BSXR
SAA5291PS-135
(DISPLAY)
(FACTORY)SCT57C

STAND-BY –> P.STD –> HELP –> SLEEP –> POWER ON.SCV11A SCV11D

TVP3350, TVP5050, TVP5350, TW33501S
( STAND BY) (P.STD) (MENU) (SLEEP) (POWER ON)
POWER OFFSK15

CS-29A6HTR PLANO
(STAND BY) (DISPLAY) (P.STD) (MUTE) (POWER ON)
POWER OFFمنو مخفی کد رمز ورود تمام تلویزیون های تعمیر در مشهد

VC20EO
LM20M21C
POWER OFF – INFO – MENU – MUTE – POWER ON
POWER OFFZ68

CI5937AN – CI6837AN
VIDEO PREFER – A/V – SLEEP TIMER – POWERZ68

SIM131
(AV) (SLEEP TIMER) (POWER)
POWER OFFZ70

CK-6271WP – CK-7271WP
SIM 131-1 C69532Y
PCK53R15
(MUTE) (1) (8) (2) (POWER)
CS-29K10MQQ
INFO, MENU, MUTE, POWER
CS-21K3ST
(STANBY) (MUTE) (1) (8) (2) (POWER ON)
POWER OFF
CB14FZ SAMSUNG CB14FZ? – PAL 5,5.
DISPLAY, P.STD, MUTE, POWER
CZ-14F-12T – CW-21M63N
SDA5555
(DISPLAY), (MENU), (MUTE), (POWER)
POWER OFF
LCD LE20S52, LE40S71B
STAND-BY – INFO – MENU – MUTE – POWER

«لطفا فالو کنید و به اشتراک بگذارید»

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

RSS
خبرنامه ایمیلی