051-32234550

راه ارتباط با ما

09366661792

تماس بگیرید

 ولتاژهای دیود زینر از روی کدهای آنها

ولتاژهای دیود زینر از روی کدهای آنها

ولتاژهای دیود زینر

به لطف خدا محال است به مشتریان خیانت کنیم .(الهی شکر)

روزی حلال

ولتاژهای دیود زینر از روی کدهای آنها:
1N 4728 3.3v  دیود زینر
1N 4729 3.6v  دیود زینر
1N 4730 3.9v  دیود زینر
1N 4731 4.3v  دیود زینر
1N 4732 4.7v  دیود زینر
1N 4733 5.1v  دیود زینر
1N 4734 5.6v  دیود زینر
1N 4735 6.2v  دیود زینر
1N 4736 6.8v  دیود زینر
1N 4737 7.5v  دیود زینر
1N 4738 8.9v  دیود زینر
1N 4739 9.1v  دیود زینر
1N 4740 10v  دیود زینر
1N 4741 11v  دیود زینر
1N 4742 12v  دیود زینر
1N 4743 13v  دیود زینر
1N 4744 15v  دیود زینر
1N 4745 16v  دیود زینر
1N 4746 18v  دیود زینر
1N 4747 20v  دیود زینر
1N 4748 22v  دیود زینر
1N 4749 24v  دیود زینر
1N 4750 27v  دیود زینر
1N 4751 30v  دیود زینر
1N 4752 33v  دیود زینر
1N 4753 36v  دیود زینر
1N 4754 39v  دیود زینر
1N 4755 43v  دیود زینر
1N 4756 47v  دیود زینر
1N 4757 51v  دیود زینر
1N 4758 56v  دیود زینر
1N 4759 62v  دیود زینر
1N 4760 68v  دیود زینر
1N 4761 75v  دیود زینر
1N 4762 82v  دیود زینر
1N 4763 91v  دیود زینر
1N 4764 100v دیود زینر

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *