051-32234550

راه ارتباط با ما

09366661792

تماس بگیرید

 دیود – تعمیر تلویزیون ال جی مشهد

دیود – تعمیر تلویزیون ال جی مشهد

دیود چیست؟  قطعات الکترونیکی هستند که جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌‌دهند و

در جهت دیگر در مقابل عبور جریان از خود مقاومت بالایی نشان می‌‌دهند. این خاصیت آنها باعث شده

بود تا در سالهای اولیه ساخت این وسیله الکترونیکی ، به آن دریچه یا Valve هم گفته شود.

بیشترین کاربرد دیود در یکسوسازها می باشد.

از لحاظ الکتریکی یک دیود هنگامی عبور جریان را از خود ممکن می‌‌سازد که شما با برقرار کردن

ولتاژ در جهت درست (+ به آند و – به کاتد) آنرا آماده کار کنید.

مقدار ولتاژی که باعث می‌شود تا دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی نماید ولتاژ آستانه گفته می‌شود

که در دیود سیلیسیم چیزی حدود ۰٫۶ تا ۰٫۷ ولت و در دیود ژرمانیم حدود ۰٫3 ولت می‌‌باشد.

بایاس کردن اتصال P–N  :

هرگاه به دو سر اتصال P–N ولتاژی اعمال کنیم گوییم آن را بایاس نموده ایم .

بایاس کردن اتصال P–N به دو صورت مستقیم و معکوس انجام می گیرد .

بایاس مستقیم ( Forward Bias ) :

اگر قطب مثبت منبع تغذیه را به نیمه هادی نوع P و قطب منفی منبع تغذیه را به نیمه هادی نوع N وصل کنیم ،

دیود را در بایاس مستقیم یا موافق قرار داده ایم .

بایاس معکوس ( Reverse Bias ) :

اگر قطب مثبت منبع تغذیه را به کریستال نوع N و قطب منفی آن را به کریستال نوع P متصل کنیم ،

دیود را در بایاس معکوس یا مخالف قرار داده ایم .

ولتاژ شکست معکوس دیود :

زمانی که ولتاژ معکوس دو سر دیود از یک مقدار مشخصی بیشتر شود جریان معکوس دیود به سرعت و

به شدت افزایش می یابد و این جریان زیاد ، حرارت زیادی در دیود تولید می کند که سبب سوختن دیود میشود .

به پدیده ای که در این حالت رخ می دهد پدیده شکست و به ولتاژی که در آن ،

این پدیده آغاز می شود ولتاژ شکست معکوس دیود می گویند . پدیده شکست دیود می تواند حاصل یکی از

دو پدیده شکست ضرب بهمنی و یا شکست زنر باشد که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم .

مقادیر حد در دیودها :

برخی از کمیت های دیود اگر از میزان ماکزیمم بیشتر شوند به دیود آسیب می رسانند .

مقادیر ماکزیمم این کمیت ها مقادیر حد دیود نام دارند .

1- حداکثر ولتاژ معکوس :

حداکثر ولتاژی که در بایاس معکوس می تواند در دو سر دیود قرار گیرد بطوری که دیود آسیب نبیند ،

حداکثر ولتاژ معکوس دیود نام دارد .

الف ) حداکثر ولتاژ معکوس   DC:

حداکثر ولتاژ DC اعمال شده به دو سر دیود در بایاس معکوس که دیود می تواند تحمل کند را حداکثر

ولتاژ معکوس DC می گویند و آن را با V R نمایش می دهند .

ب) حداکثر ولتاژ معکوس مؤثر :

حداکثر ولتاژ مؤثری که به صورت معکوس می تواند در دو سر دیود قرار گیرد

به طوری که دیود آسیب نبیند و آن را با V Rrms  نمایش می دهند .

ج ) ولتاژ معکوس قابل تحمل در وضعیت کار عادی :

حداکثر ولتاژ معکوس قابل تحمل توسط دیود در وضعیت کار عادی را ولتاژ معکوس قابل

تحمل در وضعیت کار عادی می گویند و آن را با V RWM نمایش می دهند .

د ) ماکزیمم ولتاژ معکوس تکرار سیکل ها :

حداکثر ولتاژ معکوسی که به صورت تکرار سیکل ها می تواند در دو سر دیود قرار بگیرد

بطوری که دیود آسیب نبیند را ماکزیمم ولتاژ معکوس تکرار سیکل ها می گویند و آن را

با V RRM نمایش می دهند.

2-  حداکثر جریان مستقیم :

به حداکثر جریان DC یا متوسط که می توان از دیود در گرایش مستقیم عبور داد

به گونه ای که دیود آسیب نبیند حداکثر جریان مستقیم دیود می گویند و آن را با I F نمایش می دهند .

در اثر عبور این جریان در محل اتصال P–N حرارت ایجاد می شود . اگر در هوای آزاد ،

حرارت ایجاد شده در دیود خوب دفع نشود دیود را روی گرماگیر نصب نمود .

3- حداکثر جریان تکرای :

حداکثر جریانی که به صورت تکرار سیکل ها در بایاس مستقیم در دیود جاری می شود را

حداکثر جریان تکراری دیود می گویند و آن را با I FRM نمایش می دهند .

4- حداکثر جریان لحظه ای :

حداکثر جریانی که در زمان بسیار کوتاه ( حدود چند میکروثانیه ) می تواند از دیود عبور کند

به گونه ای که به دیود آسیب نرسد را حداکثر جریان لحظه ای دیود گویند و آن را با I FSM نمایش می دهند .

5- درجه حرارت محل پیوند :

حداکثر حرارتی که در یک دیود ، در محل پیوند نیمه هادی های N و P می تواند ایجاد شود

به طوری که به دیود آسیب نرسد و  با T j نمایش داده میخازن از دو صفحه فلزی تشکیل شده است

که بین این دو صفحه، یک جسم عایق (دی الکتریک) قرار دارد و معمولا جنس عایق از هرچه باشد،

خازن را به همان نام نام گذاری می کنند، مثلا خازن سرامیکی خازنی استکه عایقش سرامیک است و

یا خازن میکایی خازنی است که عایقش میکا است و یا خازن الکترولیتی، خازنی است که عایق آن شیمیایی است.

ظرفیت و ولتاژ کار خازن:

همه ی خازن ها  دو مشخصه اصلی دارند،  یکی ظرفیت خازن و دیگری ولتاژ کار آن است.

ظرفیت خازن:

ظرفیت خازنها به معنی مقدار بار الکتریکی است که بر واحد سطح می نشیند. واحد ظرفیت خازن فاراد است

که عبارتست از مقدار یک کولن بار بر روی یک متر مربع یا به عبارت دیگر اگر یک خازن یک فارادی را به یک

باطری یک ولتی وصل کنیم، در مدت یک ثانیه جریانی برابر یک آمپر از آن عبور کند.

مقدار ظرفیت خازن به 3 عامل بستگی دارد.

مساحت صفحات خازن، فاصله ی بین صفحات و نوع عایقی که در بین صفحات خازن است

سه عاملی هستند که در تعیین ظرفیت خازن نقش اساسی دارند و از حاصلضرب فاصله صفحات

بر حسب متر مربع در ضریب دی الکتریک خازن تقسیم بر فاصله دو صفحه بر حسب متر به دست می آید.

معمولا ظرفیت خازن ها را بر اساس یکی از حالات زیر بیان می کنند.

1/1,000  f     میلی فاراد
1/ 1,000,000 f  میکرو فاراد
1/ 1,000,000,000 f  نانو فاراد
1/1,000,000,000,000 f    پیکو فاراد

ولتاژ کار خازن:

به مقدار ولتاژی که خازن می تواند در خود نگه دارد، ولتاژ کار خازن گویند و با V نمایش می دهند که

بر روی خازن نوشته می شود و اگر بر روی خازنی ولتاژ کار نوشته نشده باشد،

یعنی اینکه این خازن ولتاژ کارش 50V است.

اگر بر روی خازنی 16 ولت ذکر شده باشد و ما ولتاژ بیشتری به آن بدهیم عایق بین صفحات تحمل

آن را نداشته و باعث می شود به علت نزدیکی  صفحات جرقه ایجاد شده و خازن منفجر شود و این

بسیار خطرناک است، بعضی اوقات هم این عمل باعث نیم سوز شدن خازن می گردد که در اصطلاح

به آن نشتی دار شدن خازن می گویند و خازن دیگر نمی تواند بر روی صفحاتش بار ذخیره کند و یک مقاومت

در بین پایه های آن ایجاد می شود که باعث تخلیه و دشارژ خازن می شود.

شارژ و دشارژ خازن:

هرگاه خازن به یک منبع ولتاژ متصل می شود، آن سطح از خازن که به قطب مثبت وصل است

خالی از الکترون شده و آن قطب از خازن که به قطب منفی وصل است سرشار از الکترون می شود

پس یک اختلاف پتانسیل میان دو قطب خازن ایجاد می شود، در این حال می گوییم که خازن شارژ شده است،

اکنون اگر بین دو پایه خازن جسمی قرار دهیم که بتواند این اختلاف پتانسیل را به صفر برساند می گوییم

خازن دشارژ یا اصطلاحا تخلیه شده است.

مدت زمان شارژ خازن:
مدار مقابل را در نظر بگیرید، اگر مقاومت R و برحسب اهم باشد، خازن C و برحسب فاراد باشد و T بر حسب ثانیه باشد

مدت زمانی که طول می کشد خازن مقابل شارژ شود از رابطه زیر محاسبه می شود:
T=RC
همچنین اگر خازن شارژ کامل باشد زمان دشارژ  خازن نیز از رابطه بالا محاسبه می شود.

انواع خازن های تجاری:

خازن ها انواع مختلف دارند و در  اشکال مختلف و با کاربردهای  گوناگون عرضه می شوند،

انواع خازنهای موجود و نوع DIP به عبارت ذیل اند.

1. خازن الکترولیتی
2. خازن تانتالیوم
3. خازن سرامیکی
4. خازن  میکائی
5. خازن کاغذی
6. خازن پلی استر
7. خازن فیدترو
8. خازن متغییر (تریمر و واریابل)

توجه نمایید که خازن ها از روی عایق بین  صفحاتشان نام گذاری می شوند.

پیشنهاد ویژه: همیشه کار را به کاردان بسپارید! اگر در هر کاری اصول فوق را رعایت کنید بدانید که نتیجه اش به بهترین شکل ممکن با کمترین هزینه عایدتان خواهد شد.

نمایندگی روزی حلال آماده پذیرش تعمیر و عیب یابی تلویزیون های ال جی LG می باشد.

برای این منظور با ما در تماس باشید.

تماس با ما0513223455009366661792مشاوره در واتساپتلگرامارسال پیامک

آدرس: مشهد، خیابان مدرس، بین مدرس 3 و 5، پاساژ نگین، نمایندگی تعمیرات تلویزیون روزی حلال.

روزی حلال: از پذیرش تلویزیون های تعمیر شده توسط تعمیرکاران سیار معذوریم.

 

 

«لطفا فالو کنید و به اشتراک بگذارید»

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

RSS
خبرنامه ایمیلی