051-32234550

راه ارتباط با ما

09366661792

تماس بگیرید

 مصاحبه خبر گزاری جمهوری اسلامی با مدیریت تعمیرات تلویزیون در روزی حلال

مصاحبه خبر گزاری جمهوری اسلامی با مدیریت تعمیرات تلویزیون در روزی حلال

متن مصاحبه خبر گزاری جمهوری اسلامی با مدیریت تعمیرات تلویزیون در مشهد روزی حلال مخترع مشهدی آقای محمد رضا حسینی دولت آباد خواستار حماست بیشتر دولت از مخترعان شد . وی که تا کنون بیش از 4 اختراع به ثبت…

RSS
خبرنامه ایمیلی