051-32234550

راه ارتباط با ما

09366661792

تماس بگیرید

 نصب و تعمیر تلویزیون سامسونگ مشهد

نصب و تعمیر تلویزیون سامسونگ مشهد

محال است به مشتریانی که ما را امین خود قرار داده اند خیانت کنیم????روزی حلال را جدی بگیریم چون منشا خیر و برکت در تمام ابعاد زندگی می باشد◀️اصول کاری ما بر پایه●دانش فنی به روز،صداقت و کسب روزی حلال…

 مصاحبه خبر گزاری جمهوری اسلامی با مدیریت تعمیرات تلویزیون در روزی حلال

مصاحبه خبر گزاری جمهوری اسلامی با مدیریت تعمیرات تلویزیون در روزی حلال

متن مصاحبه خبر گزاری جمهوری اسلامی با مدیریت تعمیرات تلویزیون در مشهد روزی حلال مخترع مشهدی آقای محمد رضا حسینی دولت آباد خواستار حماست بیشتر دولت از مخترعان شد . وی که تا کنون بیش از 4 اختراع به ثبت…

RSS
خبرنامه ایمیلی