051-32234550

راه ارتباط با ما

09366661792

تماس بگیرید

 چگونگی استفاده از پردازشگرهای صوتی بر روی خودروها نمایندگی ایکس ویژن

چگونگی استفاده از پردازشگرهای صوتی بر روی خودروها نمایندگی ایکس ویژن

.در سیستم های صوتی و تصویری خودرو که نسلی جدیدی رو پیش رو داریم و تقریبا میشود گفت که در ابتدای آن هستیم. شما احتمالا مقدار قابل توجهی از زمان، انرژی و پول را به انتخاب قطعات برای سیستم خودروی…

RSS
خبرنامه ایمیلی