051-32234550

راه ارتباط با ما

09366661792

تماس بگیرید

 QLED کیو ال ای دی چه تلویزیونی است؟

QLED کیو ال ای دی چه تلویزیونی است؟

در تلویزیون‌های LCD، نورِ بی‌رنگِ زمینه با عبور کردن از فیلتری از جنس کریستال مایع، به‌ خود رنگ می‌گیرد. تلویزیون‌های QLED نیز ساختاری مانند LCD دارند؛ با این تفاوت که با استفاده از غشائی از نقاط کوانتومی، دقت رنگ و…

RSS
خبرنامه ایمیلی