051-32234550

راه ارتباط با ما

09366661792

تماس بگیرید

 شبکه های HD صدا و سیما صدا دارد اما تصویر ندارد، چه کنیم؟

شبکه های HD صدا و سیما صدا دارد اما تصویر ندارد، چه کنیم؟

شبکه های HD صدا و سیما صدا دارد تصویر ندارد ، چه کنیم؟ متاسفانه با وجود اطلاع رسانی مفصل ما در این زمینه، هنوز هم این سوال پرسیده می‌شود. در جواب به این سوال باید بگویم: ۱. اگر گیرنده دیجیتال…

RSS
خبرنامه ایمیلی