051-32234550

راه ارتباط با ما

09366661792

تماس بگیرید

 تعمیر اسنوا بعد از بیست دقیقه کار کردن کنترل از کار می افتد

تعمیر اسنوا بعد از بیست دقیقه کار کردن کنترل از کار می افتد

تعمیر اسنوا بعد از بیست دقیقه کار کردن کنترل از کار می افتدنمایندگی ال جی مشهداسنوا مدل SL3D_42s95Bld که بعد از بیست دقیقه کار کردن کنترل از کار می افتد و میکرو سویچ ها کار نمیکنند.تعمیر تلویزیون اسنوا: با تعویض…

RSS
خبرنامه ایمیلی