051-32234550

راه ارتباط با ما

09366661792

تماس بگیرید

 تعمیر تلویزیون سونی “65 مدل X8500E

تعمیر تلویزیون سونی “65 مدل X8500E

مشخصات تلویزیون: سونی “65 اینچ X8500E

نمایندگی رسمی و گارانتی 8 برند صوتی و تصویری با 35 سال سابقه

تعمیرات فوق تخصصی-سامسونگ

 ال جی LG▪سونی▪ایکس ویژن

تعمیرات تخصصی پنل آبخورده با ضمانت طولانی

130متر کارگاه حاشیه بلوار تجاری مدرس

مشخصات تلویزیون: سونی “65 اینچ X8500E

توجه ◀جهت مشاهده سایر اطلاعات◀حتما▶ روی نوشته↑↑ قرمز رنگ بالا کلیک کنید

به لطف خدا و یاری او ◀◀محال است به مشتریانی که ما را امین خود قرار داده اند خیانت کنیم

راجب ما از مردم و کسبه خ سعدی تحقیق کنید

در صورت رضایت ما را به سایر دوستان معرفی کنید تا قانون جبران را رعایت کرده باشید.

از پذیرش دستگاه های دست خورده توسط افراد متفرقه و سیار معذوریم

هرگز دستگاهی که با همکارمان صحبت شده را نمیگیریم (روزی دست خداست)

ارتباط 32215678-32231314-32231516-32231517

آدرس: انتهای سعدی 18 جنب بانک سپه ساختمان خاتم شرکت پیشرو(روزی حلال)

جهت استفاده از پارکینگ◀چهارطبقه- بلوار مدرس بین مدرس 1و3 پاساژ خاتم

به لطف خدا سعی داریم بهترین و خالص ترین خدمات را داشته باشیم

نمایندگی رسمی و گارانتی 8 برند صوتی و تصویری با 35 سال سابقه


 تعمیرات فوق تخصصی-سامسونگ


ال جی LG▪سونی▪ایکس ویژن


تعمیرات تخصصی پنل آبخورده با ضمانت طولانی


130متر کارگاه حاشیه بلوار تجاری مدرس


دارای چهار اختراع


توجه جهت مشاهده سایر اطلاعات◀حتما▶ روی نوشته↑↑ قرمز رنگ بالا کلیک کنید


به لطف خدا و یاری او ◀◀محال است به مشتریانی که ما را امین خود قرار داده اند خیانت کنیم


راجب ما از  مردم و کسبه خ سعدی تحقیق کنید


در صورت رضایت ما را به سایر دوستان معرفی کنید تا قانون جبران را رعایت کرده باشید.


از پذیرش دستگاه های دست خورده توسط افراد متفرقه و سیار معذوریم


هرگز دستگاهی که با همکارمان صحبت شده را نمیگیریم (روزی دست خداست)


آدرس: انتهای سعدی 18 جنب بانک سپه ساختمان خاتم شرکت پیشرو(روزی حلال)


جهت استفاده از پارکینگ◀چهارطبقه- بلوار مدرس بین مدرس 1و3 پاساژ خاتم


به لطف خدا سعی داریم بهترین و خالص ترین خدمات را داشته باشیم

تعمیرات فوق تخصصی سامسونگ ال جی LGایکس ویژن

 نمایندگی روزی حلال در مشهد

تعمیرات تخصصی پنل آبخورده با ضمانت طولانی

به لطف خداوند و یاری او محال است به مشتریانی که به ما اعتماد کرده اند خیانت کنیم

جهت اطمینان از کسبه معروف و با انصاف سعدی تحقیق کنید

130 متر کارگاه حاشیه بلوار تجاری مدرس

چهار اختراع الکترونیکی ثبت شده

تعمیرات پنل آبخورده

خرید تلویزیونهای شکسته

&از پذیرش دستگاه های دستکاری شده توسط افراد سیار معذوری

مراحل تعمیر چگونه است؟

مراحل تعمیر باز کردن پشت تلویزیون تحت ایمنی کامل به طوری که به صفحه نمایش آسیبی نرسد.

قاب تلویزیون را به آرامی کنار گذاشته و تلویزیون را در محل تعمیر گذاشته و بکلایت را تعویض می کنیم.

چرا خود بکلایت تعمیر نمی شود؟

در بعضی مواقع بله ولی هزینه تعمیر آن به مراتب بیشتر از تعویض می شود پس با تعویض با بک لایت نو هزینه را به نفع مشتری تمام می کنیم.

مشخصات تلویزیون: سونی “65 اینچ X8500E

نمایندگی رسمی و گارانتی 8 برند صوتی و تصویری با 35 سال سابقه

تعمیرات فوق تخصصی-سامسونگ

 ال جی LG▪سونی▪ایکس ویژن

تعمیرات تخصصی پنل آبخورده با ضمانت طولانی

130متر کارگاه حاشیه بلوار تجاری مدرس و تعمیر تلویزیون سونی 65 اینچ X8500E در این نمایندگی انجام می شود.

مشخصات تلویزیون: سونی “65 اینچ X8500E

توجه ◀جهت مشاهده سایر اطلاعات◀حتما▶ روی نوشته↑↑ قرمز رنگ بالا کلیک کنید

به لطف خدا و یاری او ◀◀محال است به مشتریانی که ما را امین خود قرار داده اند خیانت کنیم

راجب ما از مردم و کسبه خ سعدی تحقیق کنید

در صورت رضایت ما را به سایر دوستان معرفی کنید تا قانون جبران را رعایت کرده باشید.

از پذیرش دستگاه های دست خورده توسط افراد متفرقه و سیار معذوریم

هرگز دستگاهی که با همکارمان صحبت شده را نمیگیریم (روزی دست خداست)

ارتباط 32215678-32231314-32231516-32231517

آدرس: انتهای سعدی 18 جنب بانک سپه ساختمان خاتم شرکت پیشرو(روزی حلال)

جهت استفاده از پارکینگ◀چهارطبقه- بلوار مدرس بین مدرس 1و3 پاساژ خاتم

به لطف خدا سعی داریم بهترین و خالص ترین خدمات را داشته باشیم

نمایندگی رسمی و گارانتی 8 برند صوتی و تصویری با 35 سال سابقه


 تعمیرات فوق تخصصی-سامسونگ


ال جی LG▪سونی▪ایکس ویژن


تعمیرات تخصصی پنل آبخورده با ضمانت طولانی


130متر کارگاه حاشیه بلوار تجاری مدرس


دارای چهار اختراع تعمیر تلویزیون سونی 65 اینچ X8500E


توجه جهت مشاهده سایر اطلاعات◀حتما▶ روی نوشته↑↑ قرمز رنگ بالا کلیک کنید


به لطف خدا و یاری او ◀◀محال است به مشتریانی که ما را امین خود قرار داده اند خیانت کنیم


راجب ما از  مردم و کسبه خ سعدی تحقیق کنید


در صورت رضایت ما را به سایر دوستان معرفی کنید تا قانون جبران را رعایت کرده باشید.


از پذیرش دستگاه های دست خورده توسط افراد متفرقه و سیار معذوریم


هرگز دستگاهی که با همکارمان صحبت شده را نمیگیریم (روزی دست خداست)


آدرس: انتهای سعدی 18 جنب بانک سپه ساختمان خاتم شرکت پیشرو(روزی حلال)


جهت استفاده از پارکینگ◀چهارطبقه- بلوار مدرس بین مدرس 1و3 پاساژ خاتم


به لطف خدا سعی داریم بهترین و خالص ترین خدمات را داشته باشیم

تعمیرات فوق تخصصی سامسونگ ال جی LGایکس ویژن

 نمایندگی روزی حلال در مشهد

تعمیرات تخصصی پنل آبخورده با ضمانت طولانی

به لطف خداوند و یاری او محال است به مشتریانی که به ما اعتماد کرده اند خیانت کنیم

جهت اطمینان از کسبه معروف و با انصاف سعدی تحقیق کنید

130 متر کارگاه حاشیه بلوار تجاری مدرس

چهار اختراع الکترونیکی ثبت شده

تعمیرات پنل آبخورده

خرید تلویزیونهای شکسته

&از پذیرش دستگاه های دستکاری شده توسط افراد سیار معذوری

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.